Graving og grunnarbeider

Vi utfører alle typer grunn- og gravearbeider for eksempel fjerning av oljetanker, bunnledninger, kjellerutgraving, garasjegrunn, støttemurer, samt utbedring av gårdsplasser og tomtearbeid.

Vi tar også ansvar for asfalt og gartnerarbeid etc.

Skråningen er planert og trapp murt opp for lettere adkomst til eiendommen.

Vi har 4 gravemaskiner: 2,5 tonn og 5 tonn med gummibelter, samt 14 tonn og 21 tonn for tyngre grave- og tomtearbeid.

 

Gravemaskinen skal ut på oppdrag. Blir fraktet til arbeidsstedet av vår lastebil.

Vi kan sørge for drenering rundt huset ditt.

 
Etter alt regnet som har vært den senere tid, så er det behov for drenering.
Her er det gravd ned til fjellet. Grunnmuren vaskes, slemmes og det skal legges på plater for å hindre innsig av vann.

 

For å lede vannet bort fra huset, blir det sagd 2 spor i fjellet. Så pigges det bort slik at vannet renner i denne grøfta i stedet for inn til husmuren.

 

Stikkord:

 • Tomteutgraving
 • Kjellerutgraving
 • Garasjeplass
 • Gårdsplass - utbedring, opparbeidlese
 • Drenering
 • Pigging i fjell

KONTAKT OSS

AddresseMester Lommedalen Bygg AS

Lommedalen Bygg AS
Lommedalsveien 314
N-1350,Lommedalen
Telefon: 67 80 28 00


Arne Kristian Kroken 
E-mail: kroken@lommedalenbygg.no
Mobil: 91 10 44 44

Thomas Ruud
E-mail: thomas@lommedalenbygg.no
Mobil: 91 36 84 14

KONTAKT OSS I DAG!

Kontakt oss for en halv times gratis befaring!

Ingen jobb er for liten eller for stor!

KONTAKT OSS I DAG! ELLER RING FOR DIREKTE KONTAKT 91 10 44 44 KROKEN

Lommedalen Bygg AS
Lommedalsveien 314
N-1350,Lommedalen
Email:kroken@lommedalenbygg.no
Telefon: 67 80 28 00 

 • Tilbygg, nybygg og rehabilitering
 • Forskaling
 • Betongsaging og betongboring
 • Pigging
 • Pigging med brokk rivningsrobot
 • Splitting av fjell/kjellerutgraving
 • Graving og transport
 • Drenering
 • Planering/hagearbeider
 • Malerarbeid
 • Murerarbeider

Webdesign ©2023 Web Norge.