Forskaling

Forskalingsarbeid
Forskaling er en midlertidig konstruksjon som former den ferske betongen og holder den på plass til den har hardnet.

Vi utfører følgende forskalinger:

 • Trapper
 • Støttemurer
 • Grunnmurer
 • Dekkestøping
 • Kulverter
 • Spesialstøping
 

Betongsaging

Saging av åpninger i mur og betong, riving av betongkonstruksjoner i alle typer bygg.

LOMMEDALEN BYGG AS har en avdeling som er spesialutstyrt for å sage betong og kjernebore.

Vi har i kombinasjon med våre murere og tømrere utviklet et konsept hvor vi kan levere komplette løsninger når det gjelder hulltaging i betong og montering av vinduer, dører, porter, ventilasjon og div. rør og gjennomføringer.

Vi har spesialutstyr til å utføre alle jobber innen rehab. f.eks: riving av alle typer bygg, sage, bore og pigge i betong, mur eller asfalt.
Bad, kjøkken, kjellerutgravinger etc.

Kjerneboring, sømboring og pigging i betong. Etablering av lufteventiler. Boring av hull for elektro og rørlegger. Kumboring og anboring på avløpsrør.

Skal du innrede kjelleren til oppholdsrom, kreves det rømningsvei/-vindu. Dette er en jobb Lommedalen Bygg utfører ofte. Vi kan gjøre jobben fra A-Å, dvs. sage ut for vindu, grave ut til lyskasse og montere vindu.

En del av en betongmur skal sages ut. Først må det merkes opp. Det settes inn bolter slik at saga kan "henge" på. Saga kan monteres vertikalt og loddrett. Betongen på deles i mindre "biter" slik at de kan håndteres og blokkene fjernes.

 Saging i betong og betongsaging

  

 • Betong
 • Ståldragere / stål
 • Betongsag
 • Gulvsag
 • Veggsag
 • Ringsag
 • Utvidelse av vindu til rømningsvei
 • Utvidelse av vindu til dør

KONTAKT OSS

AddresseMester Lommedalen Bygg AS

Lommedalen Bygg AS
Lommedalsveien 314
N-1350,Lommedalen
Telefon: 67 80 28 00


Arne Kristian Kroken 
E-mail: kroken@lommedalenbygg.no
Mobil: 91 10 44 44

Thomas Ruud
E-mail: thomas@lommedalenbygg.no
Mobil: 91 36 84 14

KONTAKT OSS I DAG!

Kontakt oss for en halv times gratis befaring!

Ingen jobb er for liten eller for stor!

KONTAKT OSS I DAG! ELLER RING FOR DIREKTE KONTAKT 91 10 44 44 KROKEN

Lommedalen Bygg AS
Lommedalsveien 314
N-1350,Lommedalen
Email:kroken@lommedalenbygg.no
Telefon: 67 80 28 00 

 • Tilbygg, nybygg og rehabilitering
 • Forskaling
 • Betongsaging og betongboring
 • Pigging
 • Pigging med brokk rivningsrobot
 • Splitting av fjell/kjellerutgraving
 • Graving og transport
 • Drenering
 • Planering/hagearbeider
 • Malerarbeid
 • Murerarbeider

Webdesign ©2023 Web Norge.