Det er variable oppgaver Lommedalen Bygg AS har. Her er det ett reklameskilt som settes opp på Rosenvilde vgs, Kolsås.

Hyttetaket må oppgraderes. Da må gammel stein tas av og ny takstein legges på.

Betongsaga må brukes for å dele ett digert rør. Men før det måtte det også graves slik at man kom ned til røret.

Her skal det graves, og fjell skal splittes for å gjøre plass til en gasstank.

Store dimensjoner.
Miguel driver med betongsaging av kum for Oslo Kommune - OVA.

I Åsveien på Stabekk driver Lommedalen Bygg med ett spesielt oppdrag.
Her er det ett "uthus" som er verneverdig, og som må behandles deretter. 
Det spesielle er at eieren ønsker å lage beboelige rom under dette huset. Derfor måtte selve huset "henges" på stålbjelker før man fikk startet med graving og pigging av fjellet under.

Fjellveggen bak huset er også spesiell. Den er høy og bratt, og over her går veien. Derfor måtte hele fjellveggen sikres. Først med nett og så "spyles" med betong. Slik ble det en "glatt" vegg her.

Det er blitt kondens i pumpehuset, og må derfor isoleres noe mer.

Østlandet har fått en god del snø i løpet av januar/februar 2018.
Gravemaskinen og lastebilen er god å ha for å få frigjort parkeringsplassen.

Ryszard utfører asfaltsaging ikke lang fra hoppbakken.

Side 1 av 2

Kontakt oss i dag!

Kontakt oss for en halv times gratis befaring!

Ingen jobb er for liten eller for stor!

Kontakt oss i dag! Eller ring for direkte kontakt 91 10 44 44 Kroken