Prosjekter Lommedalen Bygg AS

Lommedalen Bygg har samarbeid med andre firmaer. Bl.a. Kreativt Bygg, Oslo. Siste samarbeidet med denne håndverksbedriften, er på ett større prosjekt på Majorstuen, der Krogh Optikk skal gjøre om sine lokaler. Da var det behov for å bl.a. sage ut ny åpning til trapp, og diverse omlegginginger. Her er ståldragerne som snart skal monteres.

Vaskehallen på Shell Bærums Verk er oppgradert. Ny sandfangsrenne.

Først måtte det sages i betonggulvet, fylles med betong/armeres og rettes til før sandfangsrenna settes ned.

Betongsaging/-boring utført, og ståldragere montert.

Stempling og sikring: Oppstempling med støtter under eksisterende bjelkelag ved vegger som skal rives fo å bære midlertidig mens vi etablerer nye konstruksjoner.

Bernt Lie forteller i Budstikka at det lørdag 6. august 2016 var 200-årsregn i Asker. Dette gjorde mange og store skader på hus og utearealer. Lommedalen Bygg har fått en del oppdrag i disse forbindelsene. Bl.a. i en innkjørsel på Nesøya der vannet har gravd seg fram under beleggningsstenene. Noen steder er det blitt hull, andre steder "buler" det opp.

200-årsregnet som var i Asker lørdag 6. august 2016 gjordet mye skade på hus og eiendom. Her har regnet fosset ned og ødelagt terrasseflisene.

Flisene må fjernes, slipes og legges på nytt. I tillegg må det bores hull som kan lede vannet litt lettere ut av terrassen.

 

Etter alt regnet som har vært den senere tid, så er det behov for drenering.

Her er det gravd ned til fjellet. Grunnmuren vaskes, slemmes og det skal legges på plater for å hindre innsig av vann.

Ett noe uvanlig prosjekt, men det viser at Lommedalen Bygg har flinke ansatte.

Miguel Kroken deltar i Stockholm.

Ryszard utfører asfaltsaging ikke lang fra hoppbakken.

Østlandet har fått en god del snø i løpet av januar/februar 2018.
Gravemaskinen og lastebilen er god å ha for å få frigjort parkeringsplassen.

Det er blitt kondens i pumpehuset, og må derfor isoleres noe mer.

I Åsveien på Stabekk driver Lommedalen Bygg med ett spesielt oppdrag.
Her er det ett "uthus" som er verneverdig, og som må behandles deretter. 
Det spesielle er at eieren ønsker å lage beboelige rom under dette huset. Derfor måtte selve huset "henges" på stålbjelker før man fikk startet med graving og pigging av fjellet under.

Fjellveggen bak huset er også spesiell. Den er høy og bratt, og over her går veien. Derfor måtte hele fjellveggen sikres. Først med nett og så "spyles" med betong. Slik ble det en "glatt" vegg her.

Store dimensjoner.
Miguel driver med betongsaging av kum for Oslo Kommune - OVA.

Her skal det graves, og fjell skal splittes for å gjøre plass til en gasstank.

Betongsaga må brukes for å dele ett digert rør. Men før det måtte det også graves slik at man kom ned til røret.

Hyttetaket må oppgraderes. Da må gammel stein tas av og ny takstein legges på.

Det er variable oppgaver Lommedalen Bygg AS har. Her er det ett reklameskilt som settes opp på Rosenvilde vgs, Kolsås.

Kontakt oss i dag!

Kontakt oss for en halv times gratis befaring!

Ingen jobb er for liten eller for stor!

Kontakt oss i dag! Eller ring for direkte kontakt 91 10 44 44 Kroken