Graving og grunnarbeider

Graving og grunnarbeider

Vi utfører alle typer grunn- og gravearbeider for eksempel fjerning av oljetanker, bunnledninger, kjellerutgraving, garasjegrunn, støttemurer, samt utbedring av gårdsplasser og tomtearbeid.

Vi tar også ansvar for drenering, asfaltering og gartnerarbeid etc.

 Lastebil og gravemaskin klar for oppdrag.

  Her er vi i gang med å etablerer fordrøyningsbaseng.

 

Skråningen er planert og trapp murt opp for lettere adkomst til eiendommen.

Vi har 4 gravemaskiner: 2,5 tonn og 5 tonn med gummibelter, samt 14 tonn og 21 tonn for tyngre grave- og tomtearbeid.

 

Gravemaskinen skal ut på oppdrag. Blir fraktet til arbeidsstedet av vår lastebil.

Vi kan sørge for drenering rundt huset ditt.

 
Etter alt regnet som har vært den senere tid, så er det behov for drenering.
Her er det gravd ned til fjellet. Grunnmuren vaskes, slemmes og det skal legges på plater for å hindre innsig av vann.

 
For å lede vannet bort fra huset, blir det sagd 2 spor i fjellet. Så pigges det bort slik at vannet renner i denne grøfta i stedet for inn til husmuren.

 

Stikkord: