Betongsaging/-boring utført, og ståldragere montert.

Stempling og sikring: Oppstempling med støtter under eksisterende bjelkelag ved vegger som skal rives fo å bære midlertidig mens vi etablerer nye konstruksjoner.

Vaskehallen på Shell Bærums Verk er oppgradert. Ny sandfangsrenne.

Først måtte det sages i betonggulvet, fylles med betong/armeres og rettes til før sandfangsrenna settes ned.

Lommedalen Bygg har samarbeid med andre firmaer. Bl.a. Kreativt Bygg, Oslo. Siste samarbeidet med denne håndverksbedriften, er på ett større prosjekt på Majorstuen, der Krogh Optikk skal gjøre om sine lokaler. Da var det behov for å bl.a. sage ut ny åpning til trapp, og diverse omlegginginger. Her er ståldragerne som snart skal monteres.